AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W ZAKRESIE WYMAGAŃ
§ 20 KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

Jesteś podmiotem realizującym zadania publiczne ? Kliknij po więcej informacji

ANALIZA RYZKA DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie mające na celu przedstawienie sposobów przeprowadzenia najważniejszego z elementów dotyczących wdrożenia RODO, jakim jest analiza ryzyka procesów przetwarzania.