AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 27001

Szkolenie 
AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017
Image by Helloquence
Cel Kursu:
Dostarczyć wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia audytów SZBI na zgodność z ISO 27001, stosownie do wytycznych ISO 19011
Opis:
Jeśli nigdy nie miałeś styczności z ISO 27001 lub dopiero rozpoczynasz przygodę z rodziną norm ISO 2700x, to dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętnośći, która pozwolą Ci na przeprowadzanie audytów wewnętrznych ISO 27001 zgodnie z normą ISO 19011.
Po ukończeniu szkolenia będziesz w stanie przeprowadzić audyt wewnętrzny systemu ISO 27001.
Harmonogram szkolenia:
Dzień 1 - 9:00 -17:00
  1. ISO – status, cele, historia powstania

  2. Norma ISO 27001 – wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

  3. NORMA ISO 19011:2018 – wytyczne dotyczące audytowania

  4. Proces Audytu wg ISO 19011

 

Dzień 2 - 8:00 - 16:00

  1. SZBI – ISO 27001

  2. Analiza ryzyka w ISO 27001

  3. Postępowanie z ryzykiem – 4T

  4. Audyt 27001 na podstawie 19011

  5. Egzamin

Image by You X Ventures

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat Audytora Wewnętrznego oraz dokumenty pomagające przeprowadzić audyt wewnętrzny organizacji (lista kontrolna, wzór raportu, roczny plan audytów wewnętrznych).

Cena: 1000 zł netto / uczestnik.

W celu uzyskania szczegołówych informacji prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub telefon +48 22 378 47 12