AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 27001

Szkolenie 
AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017
Cel Kursu:
Dostarczyć wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia audytów SZBI na zgodność z ISO 27001, stosownie do wytycznych ISO 19011
Opis:
Jeśli nigdy nie miałeś styczności z ISO 27001 lub dopiero rozpoczynasz przygodę z rodziną norm ISO 2700x, to dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętnośći, która pozwolą Ci na przeprowadzanie audytów wewnętrznych ISO 27001 zgodnie z normą ISO 19011.
Po ukończeniu szkolenia będziesz w stanie przeprowadzić audyt wewnętrzny systemu ISO 27001.
Harmonogram szkolenia:
Dzień 1 - 9:00 -17:00
  1. ISO – status, cele, historia powstania

  2. Norma ISO 27001 – wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

  3. NORMA ISO 19011:2018 – wytyczne dotyczące audytowania

  4. Proces Audytu wg ISO 19011

 

Dzień 2 - 8:00 - 16:00

  1. SZBI – ISO 27001

  2. Analiza ryzyka w ISO 27001

  3. Postępowanie z ryzykiem – 4T

  4. Audyt 27001 na podstawie 19011

  5. Egzamin

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat Audytora Wewnętrznego oraz dokumenty pomagające przeprowadzić audyt wewnętrzny organizacji (lista kontrolna, wzór raportu, roczny plan audytów wewnętrznych).

Cena: 1000 zł netto / uczestnik.

W celu uzyskania szczegołówych informacji prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub telefon +48 22 378 47 12